START | KONTAKT | STRONA GŁÓWNA UCZELNI


Pliki do pobrania PDF Drukuj Email

Odpowiednia komunikacja jest podstawą poprawnej współpracy. Pamiętając, że projekt "Kompetencje kluczowe drogą do kariery" jest skierowany do uczniów i chcąc, żeby był dla nich jak najbardziej owocny, zespół projektowy i nauczyciele powinni rzetelnie przygotować się do poszczególnych działań. To wymaga jednak poświęcenia czasu, chęci współpracy i przejrzystej komunikacji, czyli m. in. sumiennego zapoznawania, wypełniania i dostarczania dokumentacji.

Aby to jak najbardziej ułatwić, poniżej zamieszczamy pakiet dokumentów w plikach do pobrania.

 

Program rozwijania kompetencji kluczowych

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 

Karta projektu badawczego

 


Doradztwo zawodowe

Zał. 1 - Rachunek doradztwo zawodowe

Zał. 2 - Karta - ewidencja czasu pracy

Zał. 3 - Wzór materiałów dydaktycznych

Zał. 4 - Harmonogram zajęć

Zał. 5 - Dziennik zajęć

Zał. 6 - Procedura

Zmiany harmonogramu

 


Koordynator szkolny

Zał. 1 - Rachunek - Koordynator szkolny

Zał. 2 - Karta czasu pracy - Koordynator szkolny

 


Nauczyciel - Szkolne projekty badawcze

Zał. 1 - Rachunek - Szkolne projekty badawcze

Zał. 2 - Karta czasu pracy - Szkolne projekty badawcze

 


Opieka podczas wyjazdów w ramach Podróży "Innowacyjni globalnie" i Paszportów edukacyjnych

Rachunek

Karta - Ewidencja czasu pracy

Oświadczenie dla potrzeb us

 


Rezygnacja ucznia

Rezygnacja ucznia z udziału w Projekcie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

 


Zasady organizacji i dokumentowania Podróży "Innowacyjni globalnie"

Zasady wyjazdów

 

Zał. 1 - Formularz wyjazdu

Zał. 2 - Sprawozdanie z wyjazdu

Zał. 3 - Lista obecności

 


Zasady organizacji i dokumentowania Paszportów edukacyjnych

Zasady wyjazdów

 

Zał. 1 - Formularz wyjazdu

Zał. 2 - Sprawozdanie z wyjazdu

Zał. 3 - Lista obecności uczniów

Zał. 4 - Prośba o zwrot poniesionych kosztów

 

 


 

OGŁOSZENIA I OFERTY PRACY ->>

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa
Rok założenia 1993, Nr w Rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych "20"
KONTO BANKOWE: BH w Warszawie S.A 44 1030 1061 0000 0000 3490 4408; NIP: 526-17-23-036; REGON: 010291998

Copyright © 2019 Kompetencje kluczowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Zespół projektowy - 2010