START | KONTAKT | STRONA GŁÓWNA UCZELNI


O projekcie PDF Drukuj Email

tytuł Projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”,

 

numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty,

 

numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia,

 

numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe,

 

okres realizacji projektu: od 01.12.2009 do 31.08.2013,

 

„Kompetencje kluczowe drogą do kariery” to szansa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rozwój ich umiejętności kluczowych, w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, przedsiębiorczości. To także okazja dla nich na świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Projekt został wysoko oceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co gwarantuje sukces w osiągnięciu założonych celów.

 

Kto, gdzie, kiedy?

Do realizacji Projektu przystąpiła Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Przedsięwzięcie obejmie cztery województwa w północno-zachodniej części Polski: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie.

Uczniowie będą uczestniczyć w Projekcie od pierwszych dni w nowej szkole przez kolejne trzy lata.

 

Jak?

Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” zakłada realizację:

• zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki
i przedsiębiorczości,

• zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów na wykłady, imprezy, obozy naukowe
i edukacyjne,

• szkolnych pikników i konferencji popularyzujących naukę,

• wystaw i prezentacji promujących osiągnięcia naukowe,

• kompleksowego doradztwa zawodowego.

Programy, scenariusze i pomysły na przebieg zajęć pozalekcyjnych, obozów, pikników i innych zajęć pozaszkolnych wypracują sami nauczyciele i uczniowie przy współpracy eksperta – Superwizora ds. Realizacji Projektu.

Działania Zespołów Badawczych polegają na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach (w oparciu o analizę zjawiska, eksperyment, opracowanie na podstawie literatury przedmiotu lub konstruowanie modeli). Rezultaty tych działań mają charakter różnego rodzaju opracowań (esejów, wywiadów, rysunków, albumów, gier itp.), które uczniowie przygotowują, a następnie prezentują w określonych warunkach.

Prześledź całą Drogę do kariery.

 

Po co?

Projekt oferuje rozwijanie innowacyjnych form nauczania i dostarcza ciekawych materiałów dydaktycznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod uczenia się, szkoła ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu dla młodzieży. Ponadto Projekt jest okazją na podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz jakości oferty edukacyjnej placówek.

Założenia programowe projektu umożliwią:

• udział w atrakcyjnych zajęciach, wykładach, prezentacjach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i rozwiązań edukacyjnych,

• integrację poprzez pracę zespołową, pikniki, akademie, obozy, prezentacje ponadregionalne, festiwale nauki,

• poszerzanie zainteresowań z tzw. przedmiotów ścisłych pod opieką nauczycieli szkolnych i akademickich,

• zastosowanie wiedzy w praktyce, analityczne, logiczne i twórcze myślenie,

• wzrost zdawalności i wyników na egzaminach maturalnych.

Projekt ma pokazać, że nauka nie musi być nudna, a przedmioty ścisłe trudne!

 

OGŁOSZENIA I OFERTY PRACY ->>

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa
Rok założenia 1993, Nr w Rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych "20"
KONTO BANKOWE: BH w Warszawie S.A 44 1030 1061 0000 0000 3490 4408; NIP: 526-17-23-036; REGON: 010291998

Copyright © 2019 Kompetencje kluczowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Zespół projektowy - 2010